EN | PL | ES | IT | RO

SZKOLENIA


about img

Cyber MSME

Cyberbezpieczeństwo dla mikro, małych i średniech przedsiębiorstw

Efektem końcowym projektu Cyber MSME są zasoby edukacyjne. Obejmują one materiały takie jak: wytyczne, studia przypadków, najlepsze praktyki i ich analiza, listy kontrolne, zalecenia, narzędzia do projektowania, tworzenia i edukacji bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni.

Zasoby edukacyjne są dostępne bez ograniczeń, do szerokiego rozpowszechniania wiedzy o cyberbezpieczeństwie, wykraczającego poza ramy współfinansowania projektu, tak aby zapewnić trwałość wyników projektu i zaangażować podmioty MMŚP ze wszystkich krajów europejskich.

Stworzona przez partnerów struktura zasobów edukacyjnych zostanie dopracowana po przygotowaniu raportu z badania, wskazującego na ostateczną tematykę materiałów edukacyjnych. Zaplanowany zestaw narzędzi/struktura zasobów edukacyjnych przedstawia się następująco:

• ocena gotowości do podejmowania ryzyka w cyberprzestrzeni
• dekalog cyberbezpieczeństwa
• zarządzanie ryzykiem cybernetycznym
• test warunków skrajnych dla cyberzagrożeń
• symulacje kryzysu cybernetycznego
• cyber crisis simulations

Stay tuned!

SPOŁECZNOŚĆ


team img
team img
team imgteam img
team img
team img
Projekt ten został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Niniejsza strona internetowa i jej zawartość odzwierciedlają jedynie poglądy autorów, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie zawartych w niej informacji.