EN | PL | ES | IT | RO

Instruire


about img

Cyber MSME

Securitate cibernetică pentru microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii (IMM)

Materialul de curs Cyber MSME este principalul rezultat al acestui proiect. Se va concretiza într-un set de instrumente, studii de caz, cele mai bune practici și lecții de învățare, recomandări și instrumente pentru proiectarea, stabilirea și predarea securității în spațiul cibernetic.

Trusa de instrumente va rămâne disponibilă pentru o diseminare pe scară largă și o preluare dincolo de cofinanțare, asigurând păstrarea rezultatelor și integrarea acestora pentru folosirea lor în versiunile multilingve ale microîntreprinderilor și IMM-urilor în Europa.

Partenerii au definit deja structura preliminară a setului de instrumente care va fi apoi ajustată pentru a se potrivi cu rezultatele cartografierii și a inventarului, cu tipul, cantitatea și calitatea diferitelor obiective din setul de instrumente, etc. În prezent, setul de instrumente cuprinde următoarele:

• evaluarea disponibilității de a-și asuma riscuri în spațiul cibernetic
• decalogul securității cibernetice
• lista de verificare pentru nivelul de pregătire în spațiul cibernetic
• gestionarea riscului cibernetic
• test de stres pentru riscul cibernetic
• simulări ale situațiilor de criză cibernetică

Rămâneți aproape!

CONSORȚIU


team img
team img
team imgteam img
team img
team img
Sprijinul Comisiei Europene pentru producerea acestei publicații nu constituie o aprobare a conținutului, acesta reflectând doar opiniile autorilor, iar Comisia nu poate fi trasă la răspundere pentru folosirea informației incluse.