EN | PL | ES | IT | RO

PROJEKT


about img

Cyber MSME

Cyberbezpieczeństwo dla mikro, małych i średniech przedsiębiorstw

EUROPOL wskazuje, że „58% ofiar to małe przedsiębiorstwa”. Pomimo tej dużej podatności tylko 14% mikro, małych i średnich przedsiębiorstw jest przygotowanych do walki z zagrożeniami cybernetycznymi (Small & Medium Size Businesses” Keeper, 2018).

Inny raport branżowy („SME Cyberthreat Study”, Keeper, 2019) potwierdza, że MMŚP nie są świadome cyberzagrożeń, ani nie są na nie gotowe: 66% decydentów w małych firmach uważa, że jest mało prawdopodobne, aby stali się celem przestępstw internetowych. Podobnie 60% MMŚP nie ma żadnego planu obrony na wypadek zaistnienia zagrożenia.

W oficjalnych dokumentach strategicznych i sprawozdaniach Komisji Europejskiej podkreślono pilną potrzebę wyposażenia mikroprzedsiębiorstw i małych przedsiębiorstw w kompetencje i narzędzia do zwalczania zagrożeń cybernetycznych oraz zwiększenia odporności na cyberataki:

a) “Cybersecurity Strategy: An Open, Safe and Secure Cyberspace”
b) “Supporting specialised skills development: Big Data, Internet of Things and Cybersecurity for SMEs”
c) “Identification of Future Skills Needs in Micro-Craft-Type Enterprises up to 2020”

Unijna „Strategia bezpieczeństwa cybernetycznego: otwarta, bezpieczna i chroniona cyberprzestrzeń” wzywa do podjęcia natychmiastowych działań w celu osiągnięcia bezpieczeństwa cybernetycznego, zwłaszcza w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw, które stanowią 92% przedsiębiorstw w UE i 53% miejsc pracy w UE.

Cyber MSME - cele i grupy docelowe projektu:

- likwidacja luk w umiejętnościach z zakresu cyberbezpieczeństwa, stwierdzonych na poziomie krajowym i unijnym wśród mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
- przyczynienie sie do wzrostu konkurencyjności MMŚP w UE, poprzez zapewnienie szkoleń i innych materiałów odpowiadających wyzwaniom cyberbezpieczeństwa oraz zarządzania bezpieczeństwem
- opracowanie szkoleń podnoszących kwalifikacje i kompetencje przedsiębiorców MMŚP i ich pracowników
- umożliwienie młodym ludziom zdobycie kompetencji "eksperta ds. cyberbezpieczeństwa" i zwiększenie swych szans na rynku pracy MMŚP


Cyber MSME - rezultaty projektu

- innowacyjne zasoby szkoleniowe, kursy i materiały edukacyjne dla MSŚP, stworzone na potrzeby wzmocnienia umiejętności i kompetencji z zakresu cyberbezpieczeństwa
- wytyczne ze wskazaniem narzędzi operacyjnych do wdrażania standardów cyberbezpieczeństwa w organizacji
- zwiększenie zdolności MMŚP do rozumienia, przewidywania, zarządzania i powstrzymywania cyberzagrożeń
- zwiększenie zdolnosci operacyjnej do wdrażania polityk cyberbezpieczeństwa w MMŚP
- zasoby szkoleniowe dla profilu zawodowego "Ekspert ds. Cyberberbezpieczeństwa dla MMŚP"

SPOŁECZNOŚĆ


team img
team img
team imgteam img
team img
team img
Projekt ten został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Niniejsza strona internetowa i jej zawartość odzwierciedlają jedynie poglądy autorów, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie zawartych w niej informacji.
Opis prawny – Licencja Creative Commons:
Materiały opublikowane na stronie projektu CyberMSME są otwartymi zasobami edukacyjnymi i mogą być swobodnie – bez konieczności uzyskania zgody ich twórców - pobierane, wykorzystywane, ponownie wykorzystywane, kopiowane, adaptowane i udostępniane przez użytkowników, z zachowaniem informacji o źródle ich pochodzenia.