EN | PL | ES | IT | RO

SŁOWNIK


Plan zarządzania bezpieczeńtwem cybernetycznym

Opracowany i wdrożony plan bezpieczeństwa cybernetycznego w Twojej firmie. Zasady, standardy i procedury utrzymania systemów i danych w bezpieczeństwie.


Recovery Plan – Regeneracja

Regeneracja po cyberkryzysie to proces, który pomaga firmom w powrocie do normalnego funkcjonowania.


Sextortion

Jest to praktyka wyłudzania pieniędzy lub przysług seksualnych poprzez szantaż i grożenie podaniem do publicznej wiadomości intymnych informacji (nagrań video, zdjęć) o ofierze


Skanowanie sieci

To procedura identyfikacji aktywnych urządzeń w sieci, w celu zebrania informacji o ofierze ataku


Sniffing

Ataki cybernetyczne typu sniffing to kradzieże i przechwytywanie danych z ruchu sieciowego z wykorzystaniem tzw. sniffera pakietów, którym jest urządzenie bądź program, monitorujący i przechwytujący pakiety sieciowe w czasie rzeczywistym


Socjotechnika

Socjotechnika w kontekście IT jest terminem używanym do opisania różnych złośliwych działań realizowanych poprzez interakcje międzyludzkie. Podstawą jej działania jest manipulacja w sensie psychologicznym. Celem zaś jest nakłonienie użytkownika do popełnienia błędu naruszającego zasady bezpieczeństwa. Innymi słowy, atak socjotechniczny jest możliwy tylko wtedy, gdy użytkownik nie jest świadomy, że sprawca zamierza mu zaszkodzić.


Toyotism

Oznacza stałe i ciągłe ustanawianie wyższych standardów wydajności. Jest to paradygmat menedżerski, który utrwalił się w powojennym japońskim systemie przemysłowym.


Ubezpieczenie cybernetyczne

To rodzaj ochrony ubezpieczeniowej, która ma na celu ochronę firmy przed zagrożeniami informatycznymi i umożliwia pokrycie kosztów utraty, uszkodzenia lub kradzieży systemów lub danych, w przypadku ataku cybernetycznego. Ubezpieczenie cybernetyczne obejmuje szkody wyrządzone Twojej firmie, takie jak koszty śledztwa w sprawie cyberprzestępstwa, przywracanie systemów IT, odzyskiwanie utraconych danych, uszczerbek na reputacji, wymuszenia finansowe żądane przez cyberprzestępców oraz koszty związane z przerwą w działalności firmy


1 2 3 4 5

SPOŁECZNOŚĆ


team img
team img
team imgteam img
team img
team img
Projekt ten został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Niniejsza strona internetowa i jej zawartość odzwierciedlają jedynie poglądy autorów, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie zawartych w niej informacji.
Opis prawny – Licencja Creative Commons:
Materiały opublikowane na stronie projektu CyberMSME są otwartymi zasobami edukacyjnymi i mogą być swobodnie – bez konieczności uzyskania zgody ich twórców - pobierane, wykorzystywane, ponownie wykorzystywane, kopiowane, adaptowane i udostępniane przez użytkowników, z zachowaniem informacji o źródle ich pochodzenia.