EN | PL | ES | IT | RO

SŁOWNIK


Vishing

Vishing to odmiana phishingu wykorzystująca technologię głosową, taką jak rozmowa telefoniczna, rozmowa za pośrednictwem komunikatora Messenger/Zoom lub fałszywe wiadomości głosowe.


VPN

VPN to wirtualna sieć, która chroni Waszą prywatność poprzez ukrywanie przesyłanych danych w dodatkowej warstwie szyfrowania.


WPS

Jest to metoda podłączania nowego urządzenia do sieci poprzez wciśnięcie fizycznego przycisku na routerze.


Zagrożenia cybernetyczne

Zagrożenie cybernetyczne to każde złośliwe działanie, którego celem jest uszkodzenie danych, kradzież danych lub ogólne zakłócenie życia cyfrowego. Cyberzagrożenia obejmują wirusy komputerowe, naruszenia bezpieczeństwa danych, ataki typu „odmowa usługi” (DoS) i inne sposoby ataków. Jest to realna możliwość wystąpienia konkretnego ataku


Zarządzanie ryzykiem

To procedury obejmujące szereg czynności, w szczególności: systematyczne stosowanie polityk bezpieczeństwa, wypracowanie i wdrożenie procedur i praktyk komunikacyjnych, ustalanie kontekstu i oceny, naprawianie, monitorowanie, przeglądanie, rejestrowanie i raportowanie ryzyka.


1 2 3 4 5

SPOŁECZNOŚĆ


team img
team img
team imgteam img
team img
team img
Projekt ten został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Niniejsza strona internetowa i jej zawartość odzwierciedlają jedynie poglądy autorów, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie zawartych w niej informacji.
Opis prawny – Licencja Creative Commons:
Materiały opublikowane na stronie projektu CyberMSME są otwartymi zasobami edukacyjnymi i mogą być swobodnie – bez konieczności uzyskania zgody ich twórców - pobierane, wykorzystywane, ponownie wykorzystywane, kopiowane, adaptowane i udostępniane przez użytkowników, z zachowaniem informacji o źródle ich pochodzenia.