EN | PL | ES | IT | RO

SŁOWNIK


Baiting

Sieć osobistych komputerów, zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem, kontrolowanych i wykorzystywanych do działań przestępczych bez wiedzy właścicieli tych komputerów


Botnet

Bug bounty to program oferowany przez wiele firm, stron internetowych, organizacji i twórców oprogramowania. Polega on na tym, że użytkownicy końcowi rozpoznają błędy (szczególnie te dotyczące podatności i błędów bezpieczeństwa) i zgłaszają je administratorom.


Bug bounty

Fałszywa oferta lub obietnica uzyskania jakiejś korzyści lub nagrody, prowadząca do wyłudzenia danych osobowych lub finansowych.


CSIRT

Cyberkryzys to każde zdarzenie w cyberprzestrzeni, które może negatywnie wpłynąć na Twoją firmę.


CYBERBEZPIECZEŃSTWO

To ocena ryzyka danego cyberzagrożenia. Wiąże się ona z konkretnym zagrożeniem i szacowaniem prawdopodobieństwa potencjalnych strat, które mogą z tego zagrożenia wyniknąć


Cyberataki

Określenie to stosuje się do podejmowanych przez hakerów prób uszkodzenia lub zniszczenia sieci lub systemu komputerowego (są to ataki, czyli akcje ofensywne)


Cyberkryzys

Ang. Computer Security Incident Response Team - Zespół reagowania na incydenty związane z bezpieczeństwem komputerowym – grupy zadaniowe utworzone na szczeblu krajowym odpowiedzialne za zapobieganie zagrożeniom, mapowanie, identyfikację i reagowanie na incydenty.


Cyberryzyko

Cyberbezpieczeństwo to zbiór narzędzi, zasad, koncepcji bezpieczeństwa, działań, szkoleń, najlepszych praktyk, gwarancji i technologii, których celem jest ochrona środowiska cybernetycznego, organizacji oraz zasobów użytkownika. Zasoby użytkownika i organizacji to sieć urządzeń, personel, infrastruktura, aplikacje, usługi, systemy telekomunikacyjne oraz całość przesyłanych i/lub przechowywanych informacji w środowisku cybernetycznym.


1 2 3 4 5

SPOŁECZNOŚĆ


team img
team img
team imgteam img
team img
team img
Projekt ten został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Niniejsza strona internetowa i jej zawartość odzwierciedlają jedynie poglądy autorów, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie zawartych w niej informacji.
Opis prawny – Licencja Creative Commons:
Materiały opublikowane na stronie projektu CyberMSME są otwartymi zasobami edukacyjnymi i mogą być swobodnie – bez konieczności uzyskania zgody ich twórców - pobierane, wykorzystywane, ponownie wykorzystywane, kopiowane, adaptowane i udostępniane przez użytkowników, z zachowaniem informacji o źródle ich pochodzenia.