EN | PL | ES | IT | RO

SPOŁECZNOŚĆPlatforma Cyber MSME ma służyć wirtualnej społeczności, nastawionej na utrzymanie i zwiększenie szans na rynku pracy.

Zaangażowanie stowarzyszonych partnerów ma zasadnicze znaczenie dla zwiększenia wpływu i wartości projektu Cyber MSME. Partnerom stowarzyszonym oferuje się, jako uznanie za ich zaangażowanie i wkład, widoczność we wszystkich działaniach projektu (w szczególności w zakresie rozpowszechniania), wcześniejszy dostęp do wyników projektu i obecność na platformie OER.Aksantys

Aksantys


Aksantys jest niezależną, organizacją non-profit, której celem jest wspieranie i tworzenie innowacyjnych rozwiązań informatycznych oraz programów edukacyjnych, mających na celu przyspieszenie transformacji cyfrowej w Europie i za granicą dla poprawy dobrobytu ekonomicznego społeczeństw. Nasze działania skierowane są do różnego rodzaju interesariuszy. W związku z tym dzielą się na dwa rodzaje konkretnych działań: - Działania realizowane na poziomie określania zakresu wdrażanych polityk i rozwiązań (diagnoza potrzeb w zakresie umiejętności i prognozowanie umiejętności na poziomie krajowym, sektorowym i lokalnym, innowacyjne narzędzia do uczenia się w miejscu pracy, bogaty zestaw dostosowanych kursów dotyczących kompetencji cyfrowych, itp.) - A także działania proponowane na poziomie firmy (zarządzanie projektami, Unified Endpoint Manager i cyberbezpieczeństwo).

Read more

TriSec Consulting

TriSec Consulting


TriSec Consulting zajmuje się doradztwem, audytem, szkoleniami, budowaniem świadomości pracowników w zakresie bezpieczeństwa informacji i IT, zarządzania ryzykiem oraz ciągłości działania. Projektujemy, asystujemy we wdrażaniu i pomagamy w utrzymaniu zgodności z wymaganiami prawnymi i regulacyjnymi takimi jak: Rekomendacje KNF, Ustawa o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa, RODO/GDPR, SOX, HIPPA, GLBA. Będziemy polecać projekt CyberMSME naszym mniejszym Klientom i ich pracownikom. Wiedza od podstaw jest bardzo istotna w ochronie danych w każdej firmie.

Read more

KDK Info

KDK Info


KDK Info Sp. z o.o. od 16 lat szkoli, doradza, naucza i pomaga swoim klientom. Na naszych szkoleniach dostarczamy rozwiązania, które dają realne szanse na uzyskanie wymiernych korzyści w takich dziedzinach jak finanse, Human Recourses, wiedza budowlana, produkcyjna i chemiczna. Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni jest jednym z ważniejszych elementów działania każdej firmy, w tym tych z rynku MMŚP. Zapraszamy na naszą stronę

Read more

ADN AKADEMIA

ADN AKADEMIA


Jesteśmy jedną z największych firm szkoleniowych w Polsce. Od blisko 15 lat dostarczamy praktyczną wiedzę, oferując szerokie spektrum szkoleń, kursów i studiów w zakresie podatków, rachunkowości, finansów, prawa, a także praktyczne warsztaty z obszarów zarządzania strategicznego czy rozwoju wszelkich kompetencji biznesowych, zawodowych, osobistych i informatycznych. Cyberbezpieczeństwo jest ważne dla nas i dla naszych Klientów, dlatego z zainteresowaniem przystąpiliśmy do projektu CyberMSME.

Read more

SPOŁECZNOŚĆ


team img
team img
team imgteam img
team img
team img
Projekt ten został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Niniejsza strona internetowa i jej zawartość odzwierciedlają jedynie poglądy autorów, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie zawartych w niej informacji.
Opis prawny – Licencja Creative Commons:
Materiały opublikowane na stronie projektu CyberMSME są otwartymi zasobami edukacyjnymi i mogą być swobodnie – bez konieczności uzyskania zgody ich twórców - pobierane, wykorzystywane, ponownie wykorzystywane, kopiowane, adaptowane i udostępniane przez użytkowników, z zachowaniem informacji o źródle ich pochodzenia.