EN | PL | ES | IT | RO

SPOŁECZNOŚĆ


about img

Aksantys

Aksantys jest niezależną, organizacją non-profit, której celem jest wspieranie i tworzenie innowacyjnych rozwiązań informatycznych oraz programów edukacyjnych, mających na celu przyspieszenie transformacji cyfrowej w Europie i za granicą dla poprawy dobrobytu ekonomicznego społeczeństw.

Nasze działania skierowane są do różnego rodzaju interesariuszy. W związku z tym dzielą się na dwa rodzaje konkretnych działań:

- Działania realizowane na poziomie określania zakresu wdrażanych polityk i rozwiązań (diagnoza potrzeb w zakresie umiejętności i prognozowanie umiejętności na poziomie krajowym, sektorowym i lokalnym, innowacyjne narzędzia do uczenia się w miejscu pracy, bogaty zestaw dostosowanych kursów dotyczących kompetencji cyfrowych, itp.)

- A także działania proponowane na poziomie firmy (zarządzanie projektami, Unified Endpoint Manager i cyberbezpieczeństwo).

SPOŁECZNOŚĆ


team img
team img
team imgteam img
team img
team img
Projekt ten został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Niniejsza strona internetowa i jej zawartość odzwierciedlają jedynie poglądy autorów, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie zawartych w niej informacji.
Opis prawny – Licencja Creative Commons:
Materiały opublikowane na stronie projektu CyberMSME są otwartymi zasobami edukacyjnymi i mogą być swobodnie – bez konieczności uzyskania zgody ich twórców - pobierane, wykorzystywane, ponownie wykorzystywane, kopiowane, adaptowane i udostępniane przez użytkowników, z zachowaniem informacji o źródle ich pochodzenia.