EN | PL | ES | IT | RO

Cyberbezpieczeństwo dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

Cyber MSME


Projekt Szkolenia

Cyber MSME


Projekt


Budowanie umiejętności mikro, małych i średnich przedsiębiorców krajowych i unijnych w zakresie cyberbezpieczeństwa

Partnerzy


Cyber-MSME (Cyberbezpieczeństwo dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw) tworzą partnerzy z pięciu krajów (Belgia, Włochy, Polska, Rumunia i Hiszpania)

Badanie


Badanie cyberzagrożen dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Definiowanie zagrożeń, ryzyk, rozwiązań, umiejętności związanych z cyberbezpieczeństwem na poziomie MMŚP

Szkolenia


Innowacyjne zasoby szkoleniowe, kursy i matriały dla MMŚP w celu budowania umiejętności i kompetencji w zakresie cyberbezpieczeństwa

Słownik


Zwroty i wyrażenia związane z bezpieczeństwem cybernetycznym, ujęte w materiałach szkoleniwych Cyber MSME

Aktualności


Wiadomości, ogłoszenia i wydarzenia związane z bezpieczeństwem online. Informacje odnośnie rozwoju projektu.

PROJEKT


about img

Cyber MSME

Cyberbezpieczeństwo dla mikro, małych i średniech przedsiębiorstw

EUROPOL raportuje, że „58% ofiar to małe przedsiębiorstwa”. Pomimo tej dużej podatności tylko 14% mikro, małych i średnich przedsiębiorstw jest przygotowanych do walki z zagrożeniami cybernetycznymi (Small & Medium Size Businesses” Keeper, 2018).

Inny raport branżowy („SME Cyberthreat Study”, Keeper, 2019) potwierdza, że MMŚP nie są świadome cyberzagrożeń, ani nie są na nie gotowe: 66% decydentów w małych firmach uważa, że jest mało prawdopodobne, aby stali się celem przestępstw internetowych. Podobnie 60% MMŚP nie ma żadnego planu obrony na wypadek zaistnienia zagrożenia.
Projekt Cyber MSME ma pomóc w budowaniu świadomości na temat zagrożeń w cyberprzestrzeni i sposobów ochrony przed zagrożeniami. Większa znajomość zagrożeń, to lepsza ochrona systemów i danych.

SPOŁECZNOŚĆ


team img
team img
team imgteam img
team img
team img
Projekt ten został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Niniejsza strona internetowa i jej zawartość odzwierciedlają jedynie poglądy autorów, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie zawartych w niej informacji.
Opis prawny – Licencja Creative Commons:
Materiały opublikowane na stronie projektu CyberMSME są otwartymi zasobami edukacyjnymi i mogą być swobodnie – bez konieczności uzyskania zgody ich twórców - pobierane, wykorzystywane, ponownie wykorzystywane, kopiowane, adaptowane i udostępniane przez użytkowników, z zachowaniem informacji o źródle ich pochodzenia.