EN | PL | ES | IT | RO

NEWS


about img

Spotkanie inaguracyjne partnerów projektu Cyber MSME

Spotkanie partnerów projektu Cyber MSME - Cyberbezpieczeństwo dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, dofinansowanego w ramach programu Erasmus+.

W dniu 10 grudnia 2020r. odbyło się pierwsze spotkanie partnerów Cyber MSME (Cyberbezpieczeństwo dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw) projektu współfinansowanego z Programu Erasmus + Komisji Europejskiej, w którym uczestniczy sześciu partnerów z pięciu krajów (Belgia, Włochy, Polska, Rumunia i Hiszpania). Spotkanie, którego gospodarzem był CTS Customized Training Solutions sp. z o.o., pierwotnie planowane było w Brukseli, lecz ze względu na ograniczenia Covid-19, odbyło się ono zdalnie.

Cyberprzestępczość jest najszybciej rozwijającą się formą działalności przestępczej i wydaje się, że jej celem jest określony segment naszych gospodarek. Ostatnie dane ekonomiczne pokazują ogromny wpływ przestępstw w sieci na ekonomię MMŚP, kręgosłup unijnej gospodarki, i ich pięciokrotny wzrost w latach 2013-2017.

Pomimo, że MMŚP są grupą najbardziej narażoną na rosnące zagrożenie ze strony cyberataków, przedsiębiorstwa te rzadko mają świadomość zagrożeń, na jakie są narażone, co dodatkowo osłabia ich możliwości przygotowania się na ataki. W 2019 roku w raporcie branżowym oszacowano, że 66% decydentów w małych firmach uważa, że prawdopodobnie nie będą oni celem przestępców internetowych (Keeper), z kolei UNIPOL obliczył, że 14% MMŚP jest przygotowanych do walki z zagrożeniami cybernetycznymi (2018).

Komisja Europejska potwierdziła, że istnieje pilna potrzeba wzmocnienia mikro i małych przedsiębiorstw w zakresie ich kompetencji oraz narzędzi do zwalczania zagrożeń cybernetycznych. "Niedobory umiejętności" to już nie tylko "utrudnienia", lecz poważny problem, gdyż szacuje się, że w przyszłości poddatność na ataki wzrośnie, a „Europa zmierzy się z przewidywaną luką w umiejętnościach 350 000 specjalistów ds. Cyberbezpieczeństwa przed 2022r.”

Projekt Cyber MSME stanowi konkretną odpowiedź na te potrzeby.

Partnerzy Cyber MSME wykorzystają swoje doświadczenia w tworzeniu rezultatów projektów, tak by zapewnić MMŚP innowacyjne i dostosowane rozwiązania i narzędzia szkoleniowe. W szczególności partnerzy będą realizować następujące działania:a)Stworzenie platformy zasobów edukacyjnych Cyber-MSME OER, repozytorium wiedzy dostępnej dla wszystkich, bezpłatnie, w trybie pełnego otwartego dostępu oraz w pięciu wersjach językowych (angielska, włoska, polska, rumuńska, hiszpańska)
b) Opracowanie wspólnej metodologii badania aktualnych trendów, zagrożeń i szans, i skonsolidowanie ustaleń w raporcie końcowym, na podstawie którego zostaną zaprojektowane szkolenia i narzędzia
c) Zdefiniowanie profilu zawodowego eksperta ds. cyberbezpieczeństwa w MMŚP, w odpowiedzi na zapotrzebowanie na rynku pracy: przedsiębiorstwa coraz częściej poszukują ekspertów ds. cyberbezpieczeństwa, co stwarza duże możliwości zatrudnienia dla młodych ludzi
d) Opracowanie szkoleń i narzędzi operacyjnych dostosowanych do potrzeb MMŚP
e) Przeprowadzenie szkoleń dla 150 kursantów z grup docelowych i zebranie informacji zwrotnych, w celu dopracowania stworzonego materiału
f) Opracowanie wytycznych w celu rozpowszechnienia rezultatów projektu Cyber-MMŚP, poza krajami partnerów projektów oraz współfinansowania w ramach programu Erasmus i poszerzyć zakres jego oddziaływania

CONSORTIUM


team img
team img
team imgteam img
team img
team img
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Legal description – Creative Commons licensing:
The materials published on the CyberMSME project website are classified as Open Educational Resources' (OER) and can be freely (without permission of their creators): downloaded, used, reused, copied, adapted, and shared by users, with information about the source of their origin.