EN | PL | ES | IT | RO

NEWS


about img

Ocena stanu gotowości mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z rynku Unii Europejskiej na zagrożenia cybernetyczne

Wnioski z badania przeprowadzonego w projekcie Cyber MSME

Cyberprzestępczość jest najszybciej rozwijającą się formą działalności przestępczej a jej celem są określone segmenty naszych gospodarek. Według najnowszych danych, ekonomiczne straty spowodowane cyberprzestępstwami odnotowały pięciokrotny wzrost w latach 2013-2017, a mikroprzedsiębiorstwa i MŚP (MMŚP) – podstawa gospodarki UE – są nieproporcjonalnie mocno dotknięte tym zjawiskiem.
Mimo że MMŚP są grupą najbardziej narażoną na rosnące zagrożenie stwarzane przez cyberataki, MMŚP bardzo rzadko są świadome zagrożeń, z którymi się stykają, nie mówiąc już o gotowości do ich odparcia. W 2019 r. raport branżowy oszacował, że 66% głównych decydentów w małych firmach uważa, że prawdopodobnie nie będą celem przestępców internetowych (Keeper). Z kolei UNIPOL oszacował, że tylko 14% MMŚP jest przygotowanych do walki z cyberzagrożeniami (2018).
Komisja Europejska uznała wyposażenie mikro- i małych przedsiębiorstw w kompetencje i narzędzia do zwalczania cyberzagrożeń za pilną potrzebę, której celem jest zwiększenie ich odporność na ataki cybernetyczne. Jednakże nie tylko aktualne „niedobory umiejętności” utrudniają MŚP ochronę, lecz przewiduje się, że w przyszłości braki w wiedzy będą rosnąć do tego stopnia, że „Do 2022 r Europa stanie w obliczu niedoboru 350 000 specjalistów wyposażonych w umiejętności związane z cyberbezpieczeństwem.”.
W roku 2021 partnerzy Cyber MSME przygotowali szczegółowy i bardzo obszerny raport, w którym podkreślono:
• Stan gotowości i świadomości MMŚP na zagrożenia cybernetyczne
• Identyfikacje najlepszych praktyk w zakresie wsparcia MMŚP w obszarze cyberbezpieczeństwa
• Dalsze rekomendacje w dziedzinie innowacyjności i konkurencyjności dla sektora prywatnego.
Kluczowe wnioski dotyczą ogólnego opóźnienia MMŚP w UE w zakresie budowania świadomości i gotowości do radzenia sobie z rozprzestrzeniającymi się zagrożeniami cybernetycznymi. Jest to jedno z najczęstszych i „pilnych” wyzwań przytaczanych w raporcie. Inne wyzwania strukturalne, które osłabiają gotowość MMŚP, to również niska świadomość personelu w zakresie cyberbezpieczeństwa, nieodpowiednia ochrona informacji krytycznych i wrażliwych, brak budżetu, brak wyspecjalizowanych specjalistów IT i ds. cyberbezpieczeństwa oraz brak odpowiednich wytycznych dotyczących cyberbezpieczeństwa dla MŚP.
Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z raportem z badania opublikowanym na Platformie Otwartych Zasobów Edukacyjnych projektu.

Użytkownicy strony projektu mają pełny dostęp do platformy i mogą korzystać z jej zasobów całkowicie za darmo. Wkrótce partnerzy opublikują treści szkoleniowe i materiały edukacyjne (tj. zestaw narzędzi Cyber MSME) opracowane zgodnie z identyfikacją potrzeb i zagrożeń.
Partnerzy zaproponowali tematykę materiałów edukacyjnych tak, by uwzględniały one wyniki badania i wspólnie przeprowadzoną ocenę potrzeb dotyczącą brakujących umiejętności.

CONSORTIUM


team img
team img
team imgteam img
team img
team img
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Legal description – Creative Commons licensing:
The materials published on the CyberMSME project website are classified as Open Educational Resources' (OER) and can be freely (without permission of their creators): downloaded, used, reused, copied, adapted, and shared by users, with information about the source of their origin.