EN | PL | ES | IT | RO

Cursuri


EntreComp: fiți pregătiți pentru riscul cibernetic
Introducere în cadrul competenței antreprenoriale

Cadrul european al antreprenoriatului”Apasa pentru a citi  

Cadrul EntreComp constă în 15 competențe antreprenoriale distribuite în trei domenii cheie (Idei și Oportunități, Resurse și În Acțiune) care sunt concepute ca fiind „esențiale” atitudinilor antreprenoriale și simțului de inițiativă.

 

EntreComp a luat naștere din prioritățile politice majore de lungă durată ale instituțiilor UE, menite să stimuleze atractivitatea antreprenoriatului ca traseu de carieră pentru toți europenii și să consolideze competitivitatea antreprenorială a organizațiilor.

 

Datorită impactului său la nivelul UE atât în domeniul educației, cât și al ocupării forței de muncă, EntreComp este cel mai mare efort internațional de a construi un consens asupra a ceea ce este nevoie pentru a „fi antreprenorial”.

EntreComp – dimensiune și scop

 

Fiecare dintre cele 15 competențe (elementele de bază ale antreprenoriatului) progresează de-a lungul unui model de competență alcătuit din 8 straturi.

Prin combinarea firelor de competențe (adică, subcompetențe – 60 în total) la fiecare nivel de competență, rezultatul final are ca rezultat o matrice de 442 de rezultate ale învățării.

Cadrul a fost conceput ca un instrument concret pentru a ajuta profesioniștii, antrenorii și profesorii să conceapă mai bine programele de formare și inițiativele educaționale axate pe cultivarea spiritului antreprenorial și a simțului de inițiativă.

O reprezentare vizuală a cadrului EntreComp

 

EntreComp: arii de competențe și competențeApasa pentru a citi  

1. Idee și oportunități

2. Resurse

3. În acțiune

• 1.1 Oportunități de observare
• 1.2 Creativitate
• 1.3 Viziune
• 1.4 Evaluarea ideilor
• 1.5 Gândire etică și sustenabilă
• 2.1 Conștiința de sine și eficacitatea
• 2.2 Motivație și perseverență
• 2.3 Mobilizarea resurselor
• 2.4 Educație financiară și economică
• 2.5 Mobilizarea altora
• 3.1 Luarea inițiativei
• 3.2 Planificare și management
• 3.3 Confruntarea cu incertitudinea, ambiguitatea și riscul
• 3.4 Lucrul cu alții
• 3.5 Învățarea prin experiență

 

Cele 15 „blocuri de construcție” sunt distribuite în grupuri de câte cinci pentru fiecare zonă de training.

EntreComp și implicațiile sale pentru securitate cibernetică

Acestea fiind spuse, dacă o atitudine antreprenorială se axează pe aceste 15 competențe, antreprenorii și proprietarii de afaceri pot readapta și aplica același cadru pentru fiecare dintre funcțiile critice ale afacerii.

Pentru antreprenorii consacrați, EntreComp poate fi o resursă utilă pentru a le stimula simțul inițiativei, gândirea creativă și inovația în cadrul lor operațional actual și consolidat.

Cu alte cuvinte, o sursă de inspirație pentru idei noi și moduri noi de a face lucrurile...

 

EntreComp și implicațiile sale pentru securitate cibernetică

… ca atare, antreprenorii și proprietarii de afaceri pot adopta modelul de progresie pe 8 niveluri pentru a-și testa acceptarea deplină a securității cibernetice ca resursă care determină avantajul lor competitiv:

 

De bază

Intermediar

Avansat

Expert

Încrederea în ajutorul celorlalți

Construirea independenței

Asumarea responsabilității

Stimularea schimbării, inovației și creșterii

Sub directă
supraveghere.

Cu sprijin redus d
in partea celorlalți,
îmbinând autonomia
cu sprijinul extern.

Pe cont propriu și
împreună cu ceilalți.

Asumarea unor
responsabilități
și împărțirea altora.

Cu ghidaj și împreună
cu ceilalți.

Asumarea responsabilității
pentru luarea deciziilor
și lucratul cu ceilalți

Asumarea responsabilității
pentru a contribui
la dezvoltări complexe
într-un domeniu specific.

Contribuind substanțial
la dezvoltarea
unui domeniu specific.

Descoperire

Explorare

Experiment

A îndrăzni

Îmbunătățire

Consolidare

Expansiune

Transformare

Sursă: EntreComp Progression model, pp. 16

EntreComp pentru managementul riscului cibernetic

Competențe 3.3Apasa pentru a citi  

Dacă ne uităm la cel de-al treilea pilon al EntreComp, competența 3.3 se referă la „A face față incertitudinii, ambiguității și riscului”

Competență Indiciu Descriptori

3.3 A face față incertitudinii, ambiguității și riscului

Luați decizii care implică incertitudine, ambiguitate și risc

 • Luați decizii atunci când rezultatul acestei decizii este incert, când informațiile disponibile sunt parțiale sau ambigue sau când există riscul unor rezultate nedorite
 • În cadrul procesului de creare a valorii, includeți modalități structurate de testare a ideilor și prototipurilor încă din primele etape, pentru a reduce riscurile de eșec
 • Gestionați situațiile schimbătoare cu promptitudine și flexibilitate

 

Pe baza explicației oficiale a competenței, pilonii managementului riscului se bazează pe o combinație echilibrată de:

● Atitudine de rezistență
● Încercare și eroare
● Învățarea prin experiență (și prin practică)
● Realizarea scenariului
● Prognoza
● Rezolvarea problemelor
Legăturile de competențe 3.3Apasa pentru a citi  

Fiecare competență EntreComp presupune o serie de subcompetențe (adică Legături) pentru a permite o înțelegere mai aprofundată și detaliată a competenței de referință.

În cazul 3.3, aceste subcompetențe sunt:

● A face față ambiguității și incertitudinii
● Calcularea riscului
● Gestionarea riscului

Relevant de menționat este faptul că eticheta de risc a EntreComp se aplică la tot felul de riscuri funcționale, operative și tehnice cu care unii s-ar putea confrunta în afaceri, inclusiv riscul cibernetic...

A face față ambiguității și incertitudiniiApasa pentru a citi  

Antrenându-și mintea pentru a face față ambiguității și incertitudinii, antreprenorii dezvoltă o mentalitate inovativă care le permite să fie mai precauți în planificarea și executarea strategiilor lor.

Ambiguitatea și incertitudinea sunt elemente intrinseci ale antreprenoriatului, iar a putea coabita cu ele este o abilitate antreprenorială la fel de importantă ca leadershipul, managementul oamenilor, vorbirea în public etc.

  Riscul cibernetic este una dintre numeroasele ambiguități și incertitudini pcu care se confruntă antreprenorii secolului XXI.
 

De bază

Intermediar

Avansat

Expert

Nu îmi e teamă
să fac greșeli
atât timp cât învăț
lucruri noi.

Explorez propriile
modalități de a
obține lucruri.

Pot discuta despre
rolul pe care informația
îl joacă în reducerea
ambiguității, incertitudinii
și riscului

Pot să caut,
să compar în mod
activ și Să diferențiez
diferite surse
de informare
care mă ajută
să reduc ambiguitatea,
incertitudine,
și riscurile în luarea unei
decizii.

Pot găsi modalități
de a lua decizii
atunci când informațiile
Sunt incomplete.
 

Pot să abordez
diferite puncte de vedere
pentru a lua decizii
informate atunci când
gradul de
incertitudine este mare.
 

Pot lua decizii
evaluând diferite
elemente când o
situație este incertă
și ambiguă. 

Pot seta adecvat
strategii de colectare
și monitorizare a datelor,
care mă ajută să iau decizii
bazate pe dovezi solide.
 

Descoperire

Explorare

Experiment

A îndrăzni

Îmbunătățire

Consolidare

Expansiune

Transformare

Source: EntreComp into Action – pp. 200

 

 

Calcularea risculuiApasa pentru a citi  

Calcularea riscului (riscurilor) se traduce prin a fi pe deplin conștient de modul în care legăturile externe și slăbiciunile interne pot perturba organizația și eficiența/eficacitatea oamenilor.

Atunci când antreprenorii se simt „confortabil” în ambiguitate și risc – adică atunci când le înțeleg și le acceptă ca parte a ecuației și nu neapărat ca o sursă de stres – sunt mult mai conștienți de împrejurimi și de luarea deciziilor.

În cel de-al doilea modul de formare, IDP prevede mai multe cadre/modele de referință pentru o mai bună pregătire în evaluarea riscurilor (cibernetice).

 

Calcularea riscului - un model progresiv

De bază

Intermediar

Avansat

Expert

Pot identifica
exemple de risc
în jurul meu

Pot descrie riscuri
legate de o simplă
activitate de creare
la care iau parte.

Pot face diferența
între riscuri
acceptabile
și inacceptabile.

Pot să cântăresc
iscurile și beneficiile
Antreprenoriatului
în raport cu alte
opțiuni de carieră
și pot face alegeri
care reflectă
preferințele mele.

Pot aplica
conceptul de
pierderi acceptabile
în momentul
în care iau decizii
care aduc
un plus de valoare.

Pot compara
activitățile care
aduc un plus de valoare
în urma unei
evaluări a riscurilor.
 

Pot evalua riscurile
la care munca mea
este expusă pe măsură
ce condițiile se schimbă. 

Pot evalua activitățile
pe termen lung
care au un risc
ridicat prin folosirea
unei abordări structurate.

Descoperire

Explorare

Experiment

A îndrăzni

Îmbunătățire

Consolidare

Expansiune

Transformare

 

Sursă: EntreComp into Action – pp. 200

Managementul risculuiApasa pentru a citi  

Antreprenorii conștienți din punct de vedere cibernetic fac din managementul riscului o activitate continuă, transversală, orizontală, nu numai pentru eficiența, eficacitatea și protejarea sistemelor lor IT, ci, cel mai important, pentru performanța globală (digitală) a afacerilor lor.

Gestionarea riscurilor este relativ ușoară dacă sunteți conștienți de următoarele:

• Care sunt riscurile cu cel mai mare impact negativ pentru organizație

• Care sunt șansele ca acestea să se întâmple într-o anumită perioadă
• Contramăsuri posibile în cazul în care planul B eșuează

 

Cu alte cuvinte, gestionarea riscului constă într-o activitate de monitorizare zilnică desfășurată de persoane aflate mereu în alertă, cu un simț dezvoltat de a anticipa problemele.

 

Gestionarea riscului - un model progresiv

De bază

Intermediar

Avansat

Expert

 

Pot să evaluez
critic riscurile asociate
cu o idee care aduce
un plus de valoare,
luând în considerare
o serie de factori. 

Pot să evaluez critic
riscurile legate de înființarea
formală a unei activități
care aduce un plus
de valoare în zona
în care lucrez.

Pot demonstra că pot
lua decizii cântărind
atât riscurile,
cât și beneficiile
creării unei activități
care aduce
un plus de valoare.

Pot schița
un plan de risc
pe care să-mi bazez
decizile în timpul
creării unei activități
care aduce
un plus de valoare.

Pot folosi strategii
pentru a reduce
riscurile care pot
apărea în timpul
procesul de
creare a valorii.

Pot veni cu strategii
pentru a reduce riscul
ca inițiativa mea
de creare de valoare
să devină învechită.
 

Descoperire

Explorare

Experiment

A îndrăzni

Îmbunătățire

Consolidare

Expansiune

Transformare

 

Follow-up oficial al EntreCompApasa pentru a citi  

De la publicarea sa oficială (2016), EntreComp a fost aplicat în multe domenii diverse ale societăților: industrie și sectorul privat, educație formală și non-formală etc.

Modelul este extrem de versatil prin design și a fost bine acceptat atât în mediul educațional, cât și în cel privat.

Cele mai bune practici pentru implementarea sa în medii reale au fost adunate și colectate de Comisia Europeană în cursul ultimilor ani.

Aceste studii de caz sunt disponibile prin două resurse diferite (următoarele diapozitive)

Implementarea resurselor EntreComp

EntreComp în acțiune – Inspiră-te, fă să se întâmpleApasa pentru a citi  

EntreComp into Action prevede peste 150 de proiecte internaționale și inițiative transnaționale care au făcut din EntreComp modelul lor de referință pentru dezvoltarea de programe de predare inovatoare.

Documentul se dorește a fi un „ghid al utilizatorului” pentru implementarea cadrului în zonele de coaching, tutoriat și educație atât pentru antreprenorii consacrați, cât și pentru cei aspiranți.

Utilizatorii pot găsi surse interesante de inspirație despre cum să integreze EntreComp în oferta lor de formare și educație.

 

 

EntreComp at WorkApasa pentru a citi  

EntreComp at Work enumeră un total de 10 studii de caz în care EntreComp a implementat aplicații concrete în contexte experimentale pentru angajare și dezvoltare profesională.

● 5 implică reprezentanții Sectorului III
● 3 implică reprezentanți ai sectorului privat
● 2 implică reprezentanții Sectorului Public

Studiile de caz de la EntreComp at Work sunt prezentate într-un format foarte detaliat și cuprinzător și ar putea reprezenta referințe interesante pentru adaptarea EntreComp în sfera securității cibernetice și a conștientizării pentru IMM-uri.

 
Manualul EntreCompApasa pentru a citi  

Manualul EntreComp este cel mai recent efort al Comisiei Europene de a consolida și de a promova și mai mult punerea în aplicare a cadrului EntreComp atât la nivelul statelor membre, cât și la nivelul UE.

Manualul este conceput ca un set de instrumente pentru facilitatorii de învățare antreprenorială pentru a proiecta intervenții în domeniile lor.

Antreprenorii consacrați se pot baza pe acest manual pentru a sprijini progresul în carieră, oportunitățile de consolidare a capacităților cibernetice, competența IT și abilitățile digitale ale angajaților lor.

 
RezumatApasa pentru a citi  

 
• EntreComp - cadru de referință pentru educație și formare privind atitudinile antreprenoriale și simțul inițiativei
 
• Trei piloni (adică domenii de formare) → 15 competențe → 60 de subcompetențe
 
• Model de progresie în 8 dimensiuni → 442 Rezultate ale învățării
 
• “A face față ambiguității, incertitudinii și riscului”, competența 3.3.
 
 

A face față ambiguității, incertitudinii și riscului

     
 

Calcularea riscului

     
 

Gestionarea riscurilor

 

 
 


Cuvinte cheie

EntreComp, antreprenoriat, simțul inițiativei, managementul riscului, incertitudinea, ambiguitatea, calcularea riscului

Obiective/scopuri:

Pentru antreprenorii consacrați, EntreComp poate fi o resursă utilă pentru a stimula simțul inițiativei, gândirea creativă și inovația în cadrul lor operațional actual și consolidat.

Descriere:

În contextul acestui modul de formare, cititorii vor fi introduși în Cadrul EntreComp și vor înțelege cum poate fi relevant pentru securitatea cibernetică și competența IT.

În mod specific, Cadrul EntreComp va fi modelul nostru de referință pentru a ajuta țintele să fie mai receptive și mai alerte la amenințările cibernetice, sporindu-le gradul de conștientizare cu privire la igiena cibernetică și sporind competitivitatea în toate domeniile de afaceri.


Materiale de instruire aferente

CONSORȚIU


team img
team img
team imgteam img
team img
team img
Sprijinul Comisiei Europene pentru producerea acestei publicații nu constituie o aprobare a conținutului, acesta reflectând doar opiniile autorilor, iar Comisia nu poate fi trasă la răspundere pentru folosirea informației incluse.
Descriere legală – licență Creative Commons:
Materialele publicate pe site-ul web al proiectului CyberMSME sunt clasificate drept Resurse Educaționale Deschise (OER) și pot fi liber (fără permisiunea creatorilor acestora): descărcate, utilizate, reutilizate, copiate, adaptate și partajate de utilizatori, cu informații despre sursă. de originea lor.