Cadrul european pentru securitatea cibernetică: politici și strategii de sprijin
ENISA este:

Ariile de interes ale ENISA sunt:

Care afirmație dintre următoarele este incorectă:

Strategia asupra securității cibernetice:

Care dintre următoarele nu este indicată ca obiectiv al programului DIGITAL Europe