Cadrul european al competențelor digitale: DigComp 2.1
DigComp este cadrul oficial al UE pentru

Care dintre următoarele afirmații este falsă:

DigComp at Work este relevant pentru:

Care dintre următoarele afirmații este falsă:

Rezolvarea problemelor ia în considerare: