Radzenie sobie z niepewnością, niejednoznacznością i ryzykiem w środowisku cybernetycznym
Z raportu IBM z 2021 roku, cyberodporność dla małych organizacji obejmuje:

Zgodnie z normami ISO cykl zarządzania ryzykiem wygląda następująco

Ocena ryzyka pozwala na:

Zapewnienie jakości dotyczy:

Ocena podsumowująca: