Zarządzanie kryzysem. Zhakowali mnie — co dalej?
Protokoły zarządzania kryzysem cybernetycznym składają się z 3 etapów, czyli...

Kryzys cybernetyczny to każde zdarzenie w cyberprzestrzeni, które może mieć negatywny wpływ na Twoją firmę.

W cyberkryzysie jedyna rzecz, na której powinieneś/ powinnaś się skupić, to opanowanie bieżącej sytuacji.

Reakcja na kryzys cybernetyczny to wszelkie działania, które mogą pomóc w zarządzaniu zdarzeniem kryzysowym i przekazaniu aktualnych informacji interesariuszom firmy.

Jakie są obowiązki osoby odpowiedzialnej za reakcję na cyberkryzys?

Jak NIE mówić o kryzysie

Regeneracja po cyberkryzysie to proces, który powoduje, że firmy zaczynają zamykać działalność.