EN | PL | ES | IT | RO

PARTNERZY


about img

CASE

CASE - Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych jest prywatną, niekomercyjną i niezależną fundacją naukową, której misją jest dostarczanie obiektywnych analiz ekonomicznych i upowszechnianie konstruktywnych rozwiązań problemów gospodarczych. CASE zostało założone w 1991 r. w Warszawie i dziś jest czołowym think tankiem w Europie Środkowej i Wschodniej oraz instytucją rozpoznawalną na świecie. CASE prowadzi badania w zakresie kształtowania polityk i pomocy badawczo-rozwojowej w obszarach: 1) polityka fiskalna, monetarna i finansowa 2) polityki zrównoważonego rozwoju 3) handel, produktywność i innowacje. Zespół CASE, międzynarodowa sieć Fellows i blisko 1000 współpracujących ekspertów gwarantują rzetelne badania naukowe (jakościowe i ilościowe), innowacyjne metody badawcze oraz wypracowują godne zaufania rekomendacje.

CASE przeprowadził wiele badań i analiz ekonomicznych w różnych obszarach badawczych, szeroko wykorzystując różne najnowocześniejsze modele ekonomiczne, nowoczesne metody empiryczne, narzędzia analizy ekonometrycznej, a także zapewniając badania naukowe w formie raportów (metodologicznych, technicznych, analitycznych ) oraz zalecenia dotyczące polityki opracowane na podstawie odpowiednich pytań badawczych (w formie dokumentów roboczych zorientowanych na politykę, e-briefów dotyczących polityki, publikacji). Bogate doświadczenie ekspertów CASE w dostarczaniu raportów i zaleceń dotyczących polityki gwarantuje precyzyjne myślenie analityczne, szeroki pogląd na koncepcję badań i wyniki badań najwyższej jakości.

„Nasza Europa”- strategia CASE na lata 2019-2020. Celem strategii „Nasza Europa” jest promowanie wartości zintegrowanej pod względem gospodarczym i instytucjonalnym Europy, a w szczególności członkostwa Polski i innych krajów Europy Środkowej i Wschodniej w UE oraz dostarczanie wysokiej jakości analiz i rekomendacji w zakresie wspierania lepszej przyszłej polityki unijnej.
Widzimy, że debata na temat przyszłości UE staje się coraz bardziej polityczna, a nie oparta nad dowodach, które często nie są wcale dostarczane lub są chowane pod dywan. Strategia CASE opiera się na ścisłej współpracy z europejskimi podmiotami, a także na dostarczaniu dowodów na temat polityki europejskiej. CASE łączy te działania ze swoją lokalną misją promowania dobrej polityki gospodarczej w Polsce i krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

Website: http://case-research.eu/en

SPOŁECZNOŚĆ


team img
team img
team imgteam img
team img
team img
Projekt ten został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Niniejsza strona internetowa i jej zawartość odzwierciedlają jedynie poglądy autorów, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie zawartych w niej informacji.
Opis prawny – Licencja Creative Commons:
Materiały opublikowane na stronie projektu CyberMSME są otwartymi zasobami edukacyjnymi i mogą być swobodnie – bez konieczności uzyskania zgody ich twórców - pobierane, wykorzystywane, ponownie wykorzystywane, kopiowane, adaptowane i udostępniane przez użytkowników, z zachowaniem informacji o źródle ich pochodzenia.