EN | PL | ES | IT | RO

PARTNERZY


about img

IHF

IHF, Institut de Haute Formation aux Politiques Communautaires asbl, is a non profit organisation established in Brussels (Belgium) in 2003.

The principal aim of IHF is to provide the community (including non profit and local authorities) with assistance for the development of a wider international cooperation through activities of specialised training on European policies and the dissemination of European values.

One of the means to reach this objective is the organisation of highly specialised courses and seminars focused at the development of European projects. The courses focus on EU Policies and Legislation, International Relations and Project Management, promoting the possibility to participate in EU-funded programmes.

IHF organises also study groups to Brussels for young graduates, local authorities representatives, SMEs, Universities, promoting mobility activities at different training levels. Since 2004 IHF organised more than 40 study visits to Brussels for more than 500 people.

IHF took part as associate partner in previous EU funded projects, contributing mainly to disseminaton and exploitation activities. IHF provides further assistance through continuous monitoring of EU legislation and European Institution activities, and consequent spread of related information, assistance in the search for partners and building up of networks.

Thanks to its presence in Brussels IHF asbl developed relevant experience in the organisation of dissemination and Valorisation activities at EU level, through contacts with MEPs, other European associations and Institutions, stakeholders, consumers groups etc.

Website: http://www.ihfeurope.eu

SPOŁECZNOŚĆ


team img
team img
team imgteam img
team img
team img
Projekt ten został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Niniejsza strona internetowa i jej zawartość odzwierciedlają jedynie poglądy autorów, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie zawartych w niej informacji.
Opis prawny – Licencja Creative Commons:
Materiały opublikowane na stronie projektu CyberMSME są otwartymi zasobami edukacyjnymi i mogą być swobodnie – bez konieczności uzyskania zgody ich twórców - pobierane, wykorzystywane, ponownie wykorzystywane, kopiowane, adaptowane i udostępniane przez użytkowników, z zachowaniem informacji o źródle ich pochodzenia.