EN | PL | ES | IT | RO

Noutăți


about img

about img

Elemente esențiale pentru pregătirea cibernetică: Materialul de instruire Cyber MSME este în sfârșit online

Analiza rezultatelor și concluziile cheie reieșite din evaluarea noastră internațională a amenințărilor cibernetice pentru microîntreprinderile, întreprinderile mici și mijlocii din UE a evidențiat patru domenii critice de interes pentru împuternicirea cibernetică, perfecționarea și pregătirea pentru IT a IMM-urilor din UE:

 

  1. Schița unui cadru de reziliență cibernetică, specific nevoilor IMM-urilor
  2. Creșterea gradului de conștientizare cu privire la cadrele de gestionare a riscurilor, aplicabilitatea și beneficiile acestora
  3. Accesibilizarea securității cibernetice – inclusiv pentru a o face mai ușor de înțeles pentru cei nefamiliarizați cu domeniul cibernetic
  4. Promovarea instruirilor voluntare și obligatorii în rândul angajaților
  5. Sprijinirea dezvoltării de protocoale de securitate simplificate care pot fi operaționalizate cu costuri suplimentare limitate

 

Pe baza celor de mai sus și în urma unui brainstorming intern între parteneri cu privire la modul de abordare a acestor obiective specifice, proiectul Cyber MSME își propune propriile programe de educație și formare cu privire la elementele esențiale ale pregătirii cibernetice pentru IMM-uri. Cadrul educațional este conceput după cum urmează:

 

Module de instruire și concursuri educaționale Partener responsabil

Instrumente TIC pentru prevenirea și recunoașterea riscului cibernetic în lumea digitală

Bazele securității cibernetice. Înțelegerea regulilor fundamentale ale securității cibernetice.

Internet Web Solutions, IWS (Spania)

Cadrul european pentru securitatea cibernetică: politici și strategii de sprijin

Cadrul european al competențelor digitale: DigComp 2.1

Institut de Haute Formation aux Politiques Communautaires, IHF (Belgia)

Faceți față incertitudinii, ambiguității și riscului într-un mediu cibernetic: EntreComp pentru Cyber-MSME

Modele manageriale pentru monitorizarea și evaluarea pregătirii cibernetice

IDP European Consultants, IDP (Italia)

Înțelegerea securității pentru a ține amenințările cibernetice departe de IMM-uri

Ethical hacking - în timpuri dominate de atacuri cibernetice și amenințări digitale

Gentlab (România)

Inginerie socială - utilizatorii sunt veriga cea mai slabă

Design centrat pe om vs. Prioritățile companiei - scurtarea traseului de raportare a erorilor pentru utilizator, un beneficiu pentru securitatea companiei

Managementul crizelor: am fost atacat, ce fac acum?

Fundamentele confidențialității în rețea, VPN, TOR - prezentare generală, aplicație, amenințări

Customized Training Solutions, CTS; Center for Social and Economic Research, CASE (Polonia)

Toate materialele sunt disponibile gratuit, cu acces public și în versiune multilingvă (EN, PL, ES, IT, RO) pe Platforma Oficială de Resurse pentru Educație Publică.

CONSORȚIU


team img
team img
team imgteam img
team img
team img
Sprijinul Comisiei Europene pentru producerea acestei publicații nu constituie o aprobare a conținutului, acesta reflectând doar opiniile autorilor, iar Comisia nu poate fi trasă la răspundere pentru folosirea informației incluse.
Descriere legală – licență Creative Commons:
Materialele publicate pe site-ul web al proiectului CyberMSME sunt clasificate drept Resurse Educaționale Deschise (OER) și pot fi liber (fără permisiunea creatorilor acestora): descărcate, utilizate, reutilizate, copiate, adaptate și partajate de utilizatori, cu informații despre sursă. de originea lor.