EN | PL | ES | IT | RO

REKOMENDACJE


Poniżej znajdują się dwa krótkie opracowania, które powstały na końcowym etapie trwania projektu. Są one zebraniem doświadczeń partnerów CYBERMSME oraz zbiorem rekomendacji, jak wykorzystać zasoby platformy szkoleniowej (OER).

Wytyczne
Rekomendacje

SPOŁECZNOŚĆ


team img
team img
team imgteam img
team img
team img
Projekt ten został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Niniejsza strona internetowa i jej zawartość odzwierciedlają jedynie poglądy autorów, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie zawartych w niej informacji.
Opis prawny – Licencja Creative Commons:
Materiały opublikowane na stronie projektu CyberMSME są otwartymi zasobami edukacyjnymi i mogą być swobodnie – bez konieczności uzyskania zgody ich twórców - pobierane, wykorzystywane, ponownie wykorzystywane, kopiowane, adaptowane i udostępniane przez użytkowników, z zachowaniem informacji o źródle ich pochodzenia.