EN | PL | ES | IT | RO

Cartografiere


about img

Cyber MSME

Securitate cibernetică pentru microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii (IMM)

Cartografierea amenințărilor cibernetice pentru microîntreprinderi și IMM-uri înseamnă definirea amenințărilor, riscurilor, soluțiilor și competențelor legate de securitate cibernetică, aplicate la nivelul acestor întreprinderi.
Consorțiul va realiza o a doua cartografiere pentru a examina literatura academică/științifică existentă, rapoartele analitice și diagnosticarea principalelor riscuri și pericole care apar chiar și din ignorarea parțială a acestor necesități digitale.

Acest lucru va permite consorțiului să rezume și să identifice elementele de succes și factorii de eșec din punct de vedere al dinamicii tehnologiei la nivel european și național.
Partenerii vor efectua o evaluare detaliată a grupului țintă și a dinamicii securității cibernetice în întregime și a securității digitale în țările implicate. Se vor axa pe:

  • Identificarea caracteristicilor comune acestor domenii și explorarea asemănărilor dintre acestea;
  • Identificarea celor mai bune practici/studii de caz pentru implementarea unor tehnologii de securitate cibernetică avansate la nivelul microîntreprinderilor și IMM-urilor;
  • Examinarea și sistematizarea evoluției de la statutul de „ignoranță a securității cibernetice” la dispozitive digitale non-penetrante în dimensiunea IMM-urilor;
  • Identificarea exemplelor individuale și a succeselor;
  • Identificarea lacunelor în formarea antreprenorială în ceea ce privește cunoștințele din domeniul securității cibernetice

Acest raport va fi publicat pe site-ul proiectului.

CONSORȚIU


team img
team img
team imgteam img
team img
team img
Sprijinul Comisiei Europene pentru producerea acestei publicații nu constituie o aprobare a conținutului, acesta reflectând doar opiniile autorilor, iar Comisia nu poate fi trasă la răspundere pentru folosirea informației incluse.