EN | PL | ES | IT | RO

BADANIE


about img

Cyber MSME

Cyberbezpieczeństwo dla mikro, małych i średniech przedsiębiorstw

Badanie zagrożeń w świecie cyfrowym dla mikroprzedsiębiorstw i MŚP ma na celu zdefiniowanie owych zagrożeń, ryzyk, rozwiązań oraz umiejętności związanych z cyberbezpieczeństwem na poziomie MMŚP.
Konsorcjum powtórnie przeprowadzi działania w celu analizy istniejącej literatury akademickiej / naukowej, dokumentów strategicznych, raportów analitycznych i diagnostycznych na temat głównych zagrożeń i niebezpieczeństw, wynikających głównie z nieznajomości rozwiązań cyfrowych.

Pozwoli to partnerom podsumować i zidentyfikować czynniki na poziomie unijnym i krajowym, wpływające na sukcesy i porażki w korzystaniu z najnowszych technologii.
Konsorcjum przeprowadzi ocenę grupy docelowej oraz zaawansowanie rozwiązań bezpieczeństwa cyfrowego w krajach partnerów.
Skoncentrują się na:

  • Identyfikacji wspólnych płaszczyzn i ich podobieństw,
  • Identyfikacji najlepszych praktyk / studiów przypadków wdrażania zaawansowanych technologii bezpieczeństwa w MMŚP,
  • Zbadaniu i usystematyzowaniu ścieżek rozwoju, od "niewiedzy o cyberbezpieczeństwie" do zastosowania urządzeń, wzmacniających bezpieczeństwo na poziomie MMŚP,
  • Przedstawienia przykładów z życia wziętych oraz indywidualnych sukcesów,
  • Zdefiniowaniu specjalizacji w bezpieczeństwie technologii, jako możliwości biznesowej,
  • Identyfikacji luk w szkoleniach z przedsiębiorczości, związanych z wiedzą w zakresie cyberbezpieczeństwa i TIK.

Raport z badania zostanie opublikowany na stronie projektu.

SPOŁECZNOŚĆ


team img
team img
team imgteam img
team img
team img
Projekt ten został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Niniejsza strona internetowa i jej zawartość odzwierciedlają jedynie poglądy autorów, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie zawartych w niej informacji.