EN | PL | ES | IT | RO

SŁOWNIK


DigComp

Oficjalne ramy UE dla edukacji i szkoleń z zakresu umiejętności cyfrowych. Obejmują 21 kompetencji w trzech obszarach kształcenia


Dyrektywa NIS

Akt prawny UE, regulujący wspólny poziom cyberbezpieczeństwa i systemu informacyjnego w całej Unii Europejskiej


EntreComp framwork

Czyli europejskie ramy przedsiębiorczości. Są to oficjalne unijne ramy kształcenia i szkolenia w zakresie przedsiębiorczych umiejętności i kompetencji. Obejmują one 15 kompetencji przedsiębiorczych i 60 pod-kompetencji, w trzech kluczowych obszarach (Pomysły i Możliwości, Zasoby i Działania)


Exploit

Jest to fragment oprogramowania lub skryptu, który może pozwolić hakerom na przejęcie kontroli nad systemem, poprzez wykorzystanie luk w jego zabezpieczeniach. Expolit umożliwia intruzowi na zdalny dostęp do sieci i uzyskanie uprawnień do wejścia w głąb systemu


E-skimming

Inaczej zwane też Magecart. To rodzaj przestępstwa cybernetycznego, polegającego na kradzieży danych klientów ze sklepów internetowych


ENISA

Agencja Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa - ang. European Union Agency for Cybersecurity. Została powołana by wspierać ogólnounijną kulturę bezpieczeństwa informatycznego, cyber-odporność i gotowość cybernetyczną


ESCO

Przedsiębiorstwo usług energetycznych (ang. Energy Service Company). Jedna z największych instytucji unijnych w dziedzinie bezpieczeństwa IT i gotowości cybernetycznej. Jej głównym celem jest wspieranie badań i świadomości w obszarze cyberbezpieczeństwa w Unii Europejskiej.


Human-centered design

Human-centered design to kreatywne podejście do rozwiązywania problemów. Jest to proces, który w centrum stawia ludzi, dla których projektujemy, wraz z ich potrzebami, postawami, doświadczeniami i przekonaniami. W human-centered designie odbiorcy są zwykle nazywani użytkownikami (users).


1 2 3 4 5

SPOŁECZNOŚĆ


team img
team img
team imgteam img
team img
team img
Projekt ten został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Niniejsza strona internetowa i jej zawartość odzwierciedlają jedynie poglądy autorów, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie zawartych w niej informacji.
Opis prawny – Licencja Creative Commons:
Materiały opublikowane na stronie projektu CyberMSME są otwartymi zasobami edukacyjnymi i mogą być swobodnie – bez konieczności uzyskania zgody ich twórców - pobierane, wykorzystywane, ponownie wykorzystywane, kopiowane, adaptowane i udostępniane przez użytkowników, z zachowaniem informacji o źródle ich pochodzenia.