EN | PL | ES | IT | RO

Cursuri


Cadrul european al competențelor digitale: DigComp 2.1
O introducere cuprinzătoare în DigComp 2.1: scară și domeniul de aplicare

ContextApasa pentru a citi  

În 2013, Centrul Comun de Cercetare al Comisiei Europene a publicat ceea ce a devenit cadrul teoretic pentru multe proiecte desfășurate atât la nivel național, cât și la nivel transnațional, menite să împuternicească abilitățile digitale ale cetățenilor și competențele TIC.

DigComp este una dintre cele mai mari inițiative ale UE în domeniul educației și formării.

Obiectivul principal este de a oferi un model standard prin care europenii să acceseze educația digitală și oportunitățile de consolidare a capacităților în domeniul IT.

 

 

Versiunea din 2013 a DigCompApasa pentru a citi  

În versiunea sa inițială, DigComp a inclus 21 de competențe distribuite în 5 zone de interes:

 

 1. Informații și rata de alfabetizare a datelor

 2. Comunicare și colaborare

 3. Crearea conținutului digital

4. Siguranță

5. Rezolvarea problemelor

• 1.1 Navigarea, căutarea și filtrarea datelor, a informațiilor și a conținutului digital
 
• 1.2 Evaluarea datelor, a informațiilor și a conținutului digital
 
• 1.3 Gestionarea datelor, a informațiilor și a conținutului digital
• 2.1 Interacțiunea prin tehnologii digitale
 
• 2.2 Partajarea prin tehnologii digitale
 
• 2.3 Implicarea în cetățenie prin tehnologii digitale
 
• 2.4 Colaborarea prin tehnologii digitale
 
• 2.5 Neticheta
 
• 2.6 Gestionarea identității digitale
• 3.1 Dezvoltarea conținutului digital
 
• 3.2 Integrarea și reelaborarea conținutului digital
 
• 3.3 Drepturi de autor și licență
 
• 3.4 Programare
• 4.1 Protejarea device-urilor
 
• 4.2 Protejarea datelor cu caracter personal și a confidențialității
 
• 4.3 Protejarea sănătății și a stării de bine
 
• 4.4 Protejarea mediului
• 5.1 Rezolvarea problemelor tehnice
 
• 5.2 Identificarea nevoilor și a răspunsurilor tehnologice
 
• 5.3 Utilizarea creativă a tehnologiilor digitale
 
• 5.4 Identificarea lacunelor de competențe digitale

 

DigComp 2.1 – ce e nou? Apasa pentru a citi  

În 2017, JRC a publicat versiunea oficială actualizată a DigComp: DigComp 2.1: Cadrul de competență digitală pentru cetățeni, cu opt niveluri de competență și exemple de utilizare.

În comparație cu versiunea anterioară, „noul” DigComp include opt niveluri de competență pentru fiecare dintre cele 21 de competențe pe care utilizatorii se pot baza pentru a-și evalua propria experiență și competențe prin raportare la abilitatea dată.
 

 

JRC-ul Comisiei Europene a fost responsabil, de asemenea, pentru consolidarea finală a două rapoarte foarte importante care au rezumat exploatarea oficială a DigComp atât în medii educaționale/de formare (DigComp into Action, 2018), cât și pentru angajare. (DigComp at Work, 2020).

Ambele documente prezintă o listă foarte cuprinzătoare și detaliată de studii de caz (aproape 40 în total) pe care Comisia Europeană le-a ales drept „cele mai bune practici” pentru implementarea DigComp.

Utilizatorii se pot familiariza cu modul în care DigComp poate fi aplicat în contextul lor operațional, inspirându-se din lecțiile învățate consolidate și de încredere.

DigComp into ActionApasa pentru a citi  

DigComp into Action enumeră o serie de bune practici în implementarea DigComp 2.1 la nivel transnațional și național.

Grupul de ținte este foarte larg și diversificat, mărturie a marii flexibilități a instrumentului.

Antreprenorii pot găsi studii de caz interesante din care extrapolează sursa de inspirație pentru formarea, dezvoltarea capacităților și perfecționarea angajaților lor în ceea ce privește competențele digitale și IT.
 
DigComp at WorkApasa pentru a citi  

Similar cu DigComp into Action, DigComp at Work acceptă STKH-uri și grupuri de interese
în implementarea DigComp 2.1 la locul de muncă. 

Cititorii pot găsi studii de caz solide și bune practici de la reprezentanții sectorului privat care se bazează pe DigComp pentru educație și formare privind competențele digitale ale forței de muncă.

Securitatea cibernetică este domeniul de interes al acestor inițiative și este de obicei inclusă ca zonă de formare de sine stătătoare a programelor de instruire mai largi, care cuprind un spectru larg de competențe IT.

 
DigComp 2.1 pentru conștientizare cibernetică

De ce DigComp pentru securitate?Apasa pentru a citi  

DigComp 2.1 analizează abilitățile IT și competențele digitale la mare cerere nu numai pe piața muncii, ci și în toate domeniile societății civile și ale cetățeniei active.

Acestea fiind spuse, utilizatorii pot folosi DigComp ca instrument de referință și suport pentru a-și stimula înțelegerea și competența generală cu cele 21 de competențe menționate mai sus (cu referire în special la cele care țin strict de securitatea cibernetică), în timp ce își autoevaluează progresul și realizările angajaților lor. 

DigComp încurajează utilizatorii să ia măsuri în abordarea lacunelor și a decalajului de competențe, oferind în același timp un model robust și de încredere pentru monitorizarea performanței.

Analiza pilonului SecuritățiiApasa pentru a citi  

După cum am menționat, DigComp 2.1 include 21 de competențe cheie pentru alfabetizarea digitală și competențele IT, care sunt grupate în cinci „piloni” (adică, domenii de formare) și progresează printr-un model de competență pe 8 niveluri.

În contextul acestui program de formare, un interes deosebit pentru cititori este familiarizeazarea cu al patrulea pilon (și anume, Siguranța) – cu referire specifică la competențele 4.1 și 4.2 (Protecția dispozitivelor și Protecția datelor cu caracter personal și a confidențialității)

Pentru fiecare dintre cele două competențe, vă puteți baza pe cadru și modelul de autoevaluare pe 8 niveluri pentru a evalua conformitatea dvs. cu cel mai înalt standard de performanță (adică, niveluri Avansat și Înalt specializat)

8 niveluri de competență pentru dispozitivele de protecție 4.1Apasa pentru a citi  
8 niveluri de competență pentru dispozitivele de protecție 4.2Apasa pentru a citi  
Competențele 4.1 și 4.2Apasa pentru a citi  

Când vine vorba de securitate cibernetică și igiena IT, DigComp poate acționa ca un instrument foarte robust pentru efectuarea proceselor interne de asigurare a calității, în timp ce monitorizează conformitatea cu cele mai înalte standarde de siguranță.

Protejarea dispozitivelor și protecția datelor cu caracter personal și a confidențialității se numără printre elementele esențiale ale securității cibernetice pentru IMM-uri. 

Nivelurile de competență 7 și 8 indică impactul pe termen lung al integrării acțiunilor simple în rutine formalizate și structurate.

Materialul de instruire dezvoltat de alți parteneri Cyber MSMEs include „sfaturi și trucuri”, recomandări și instrumente practice pentru a realiza igiena cibernetică a dispozitivelor și a datelor.

Contributii de la pilonul 5Apasa pentru a citi  

Toate competențele pilonului cinci (5.1 Rezolvarea problemelor tehnice, 5.2 Identificarea nevoilor și a răspunsurilor tehnologice, 5.3 Utilizarea creativă a tehnologiilor digitale, 5.4 Identificarea lacunelor de competență digitală) ar trebui să fie luate în considerare, precum și factorii determinanți ai unei mentalități conștiente din punct de vedere cibernetic.

Rezolvarea problemelor în securitatea cibernetică este, în esență, un răspuns la necesitatea unui cadru operativ pentru:

● Identificarea riscului
● Analiza de risc
● Evaluarea riscurilor
● Evaluarea, testarea și validarea contramăsurilor

Rezolvarea problemelor include securitatea cibernetică în general, precum și noi moduri de abordare a securității cibernetice, cât și soluții creative rentabile pentru reziliența cibernetică.

8 niveluri de competență pentru rezolvarea problemelor tehnice în 5.1.Apasa pentru a citi  
8 niveluri de competență pentru 5.2 identificarea nevoilor și răspunsurile IT în 5.2.Apasa pentru a citi  
8 niveluri de competență pentru utilizarea creativă a tehnologiilor digitale 5.3.Apasa pentru a citi  
8 niveluri de competență pentru identificarea lacunelor de competență digitală 5.4.Apasa pentru a citi  
Idei principaleApasa pentru a citi  

• DigComp 2.1 – cadrul UE pentru educație și formare în domeniul competențelor digitale
 
• 5 domenii de formare (adică, piloni) pentru un total de 21 de competențe
 
• Securitate IT și igiena cibernetică: pilonul nr.2
 
• 4.1 Dispozitive de protecție: model de progresie pe 8 niveluri
 
• 4.2 Protejarea datelor cu caracter personal și a confidențialității: model de progresie pe 8 niveluri
 
• Rezolvarea problemelor: Identificare → Analiză → Evaluare


Cuvinte cheie

DigComp, abilități digitale, cunoștințe IT, management, educatie, instruire, rezolvare de probleme, identificarea riscurilor, analiza riscul

Obiective/scopuri:

În contextul acestui modul, veți avea ocazia să vă familiarizați cu Cadrul DigComp – cadrul oficial al UE pentru educația și formarea competențelor digitale.
DigComp stabilește un model de referință comun pentru ceea ce Comisia Europeană vede drept competențe și abilități cheie în domeniul alfabetizării IT și al competenței digitale.
În acest modul veți vedea în ce mod DigComp încadrează securitatea cibernetică și competențele asociate acesteia.

Descriere:

DigComp 2.1 analizează abilitățile IT și competențele digitale la mare cerere nu numai pe piața muncii, ci și în toate domeniile societății civile și ale cetățeniei active. Acestea fiind spuse, utilizatorii pot lucra la DigComp ca instrument de referință și suport pentru a reaprinde și a-și stimula înțelegerea și competența generală cu cele 21 de competențe menționate mai sus, în timp ce își autoevaluează progresul personal și pe cel realizat de angajații/lucrătorii lor. DigComp încurajează utilizatorii să ia măsuri în abordarea lacunelor și a decalajului de competențe, oferind în același timp un model robust și de încredere de monitorizare a performanței.


Materiale de instruire aferente

CONSORȚIU


team img
team img
team imgteam img
team img
team img
Sprijinul Comisiei Europene pentru producerea acestei publicații nu constituie o aprobare a conținutului, acesta reflectând doar opiniile autorilor, iar Comisia nu poate fi trasă la răspundere pentru folosirea informației incluse.
Descriere legală – licență Creative Commons:
Materialele publicate pe site-ul web al proiectului CyberMSME sunt clasificate drept Resurse Educaționale Deschise (OER) și pot fi liber (fără permisiunea creatorilor acestora): descărcate, utilizate, reutilizate, copiate, adaptate și partajate de utilizatori, cu informații despre sursă. de originea lor.